Tag: sanskriet

Mantra inspirerend

Meditatie en doelen stellen

Als kind uit een ondernemend ondernemers gezin, waar doelen stellen en tegelijkertijd leren je grenzen te bepalen onderdeel was van de opvoeding, is mij geleerd open te staan voor anderen.

Deel uitmaken van de maatschappij en maatschappelijk betrokken zijn, met in het achterhoofd wat wil en wat kan ik en wat heb ik anderen te bieden. Hoe geef en ontvang ik aan en van, de medemens en niet te vergeten flora en fauna. Want er is maar één aardkloot!

Doelen stellen en grenzen bepalen

Om dit, doelen stellen, grenzen bepalen, betrokken zijn en geven en ontvangen, in jezelf te ontdekken zijn inzichten ontwikkelen en manieren vinden om op een verantwoordelijke manier, voor de ander en jezelf, te kunnen geven en ontvangen, nodig. Deze ervaringen en ontwikkelingen doen we op tijdens de wandeling over ons levenspad. Een pad dat voor een ieder verschillend is maar o, zo interessant is, om het af te lopen. Het liefst in een zo rustig mogelijke tred om goed te kunnen ervaren en de tijd hebben om van die ervaringen te leren.

Mantra chanten

Het is geen makkelijk pad, onze levensweg, maar wel verrijkend en altijd weer vernieuwend. Er zijn vele hulpmiddelen als boeken, samenkomsten, onderricht en meer. Een mantra meditatie is er één van, een mantra gebruikt het geluid van de zanger en raakt in de kern. Mantra is Sanskriet en betekent Gedachtevorm, dat wat de geest kan veranderen. Door het shanten van een mantra verandert de gemoedstoestand, de atmosfeer en de energie om je heen. In zijn puurste vorm representeert een mantra een basaal geluid. De klanktrillingen worden gebruikt om de kracht van yantra’s te verdiepen en voleindigen.

Verlichting bereiken

Mantra’s hebben meerdere doelen, het bereiken van verlichting, bescherming maar corresponderen ook met segmenten die staan voor een grondbeginsel van het hemelruim. Het shanten van een mantra brengt de geest tot rust. Een geest die vervolgens open staat voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen van die mens waarin de geest zich bevindt.

Aanrader de mantra’s door Hein Braat

Blog tekst: Gea Klein-Hamming

Yogini.nl

Dynamische en universele richtlijnen

DSC_71131

Welkom in de yoga wereld

Welkom 2014, een verwelkoming aan de winter en een wenk naar de lente en wellicht de zomer en herfst. Dagen, maanden, seizoenen en jaren, ze doen allemaal mee met het leven. Je kunt het zelfs nog verder terug brengen, naar uren, minuten en seconden.

Wat zeggen deze aanduiding ons eigenlijk, dat ons leven vordert en dat we van die vordering mogen genieten? De zon zien opkomen, ondergaan of hopen dat deze koper kleurige bol vanachter een donkere wolk tevoorschijn komt. De beoefening van yoga geeft richting. Yoga is Sanskriet en betekent verbinding, vereniging, beheersen.

Zwevend

Het leven is persoonlijk, verrassend en ongewis en de dood voor bijna iedereen een groot mysterie. Wat brengt het leven en wat heeft het leven gebracht. Leven is kijken naar de toekomst. Nadenken over de dood doet je beseffen dat je leeft, vertelde ooit iemand. Deze zin maakt alles ruimer, er is meer tijd, een eeuwige tijd. Leven en dood liggen vlak bij elkaar en stelt de vraag; wat brengt het ons? Beide zijn zwevend, speculatief, onzeker en geven daarnaast vragen, veel vragen.

Richting

We willen richting hebben en geven aan anderen maar zeker aan onszelf. Wat we feitelijk willen is een soort navigatie voor het leven. Die richting gever is er. Het zit diep in ons verborgen, we hoeven het alleen maar aan te roepen. De yama zijn een soort natuurwetten die voor iedereen toepasbaar zijn. Ze beschrijven hoe we met onszelf en elkaar, de buitenwereld, om kunnen gaan.  Yama betekent de beheersing over je geest, gedachten, intellect en ego.

Verbonden

Op de grens van geboren worden zijn we puur, misschien wel vlekkeloos, rein en onbedorven. Door al onze waarnemingen in het verdere leven ontstaan er veel hindernissen, we worden ‘gevormd’. Yama installeren in je dagelijks leven heeft tot doel harmonie te brengen in al onze vormen van relaties. Je bent verbonden op vijf wijzen (zintuigelijke waarneming en handeling) met je medemensen en dingen en dieren. Verbonden met de hele schepping. Yama brengt ons terug tot de ware essentie; harmonie en vrede.

Gelofte

Patanjali noemt yama letterlijk; een grote gelofte. Daarmee bedoelt hij dat het van toepassing is op alle wezens, waar ook ter wereld. De yama en niyama zijn de eerste twee onderdelen van het achtvoudige pad van Patanjali. Het zijn de morele beginselen van een yogabeoefenaar. Een morele houding die van groot belang is, om ons denken tot kalmte en in vrede te brengen. Yama en niyama zijn dynamische en universele richtlijnen.

Yama en niyama

De niyama geven richting aan de vraag wat je als yoga studerende beter wel kan doen, in al je handelingen. De niyama worden vertaald met (morele) voorschriften en inachtnemingen. Waar de yama gaan over datgene wat je nalaat, gaat het bij de niyama juist over dat wat je wel dient te doen. Het is de tweede stap op het Achtvoudige yogapad uit Patanjali’s Yoga Sutra’s.

Yama is Sanskriet voor onthouding, verbod. De vijf yama: geweldloosheid (Ahimsa), waarheidslievendheid (Satya), niet stelen (Asteya), zelfcontrole (Brahmacharya), begeerteloosheid (Aparigraha).

Niyama is Sanskriet voor voorschrift, gebod. De vijf niyama: zuiverheid (Sauca), tevredenheid (Santosha), verdragen van pijn en plezier als zijnde gelijk (Tapah), zelfstudie (Svadhyaya) en toewijding aan het Allerhoogste (Ishvara-Pranidhana).

De yama en niyama staan beschreven in diverse vedische geschriften, als de Yoga Sutra’s van Patanjali, Shandilya en de Varahu Ypanishads, Hatha Yoga Prapadika door Gorakshanatha, de Trirumantiram.

Blog tekst: Gea Klein-Hamming