Tag: studiom yogi

Yoga en de zomer voorbij

Yoga voor 24/7

Voor een groot deel van de Nederlandse bevolking zit de zomervakantie er weer op. Het ‘gewone’ leven vangt weer aan, de scholen gaan van start, het werk of andere verplichtingen vraagt om aandacht en ook de vrijetijdsbesteding komt op gang.

De één start met de lessen bij de sportschool, de ander gaat naar de yoga studio. Nu is yoga een manier van leven wat 24/7 doorgaat maar toch zo nu en dan staat het even op een laag pitje want niet iedereen heeft de mogelijkheid om de oefeningen, de ananas, thuis of in nabije omgeving te beoefenen.

Noordburen HippolytushoefWat heb je aan yoga

Een voordeel bij het beoefenen van yoga in de yoga studio zijn de contacten met andere yogi. En dan zijn we ineens bij een punt als communiceren, hoe communiceren we eigenlijk met elkaar? Hebben we het onderling alleen over onze leefwijze of ook over andere zaken. Communiceren met elkaar kan soms moeilijk of lastig zijn, hoe zeggen we iets tegen elkaar op een juiste, fijne en warme manier. Daar zijn door de jaren heen richtlijnen voor ontwikkeld.

Yoga beleving

Maar waar het meest tegenaan wordt gelopen is;  hoe ontvangt en ervaart de ontvanger van het woord het gesprokene. De spreker kan opgaan in zijn eigen beleving, stelligheid, kennis of spreekt ‘blind’ vooruit en houdt geen rekening met de gevoelens van de aanhoorder. Dit laatste is een prachtig voorbeeld hoe de spreker de medemens direct in de ziel kan raken en tijdens het spreken niet waarneemt dat hij of zij daarmee door de aanhouder misschien wel is af geserveerd. Hierbij speelt natuurlijk mee hoe lang ken je elkaar, de verhouding tot elkaar of de toon waarmee iets gezegd wordt. Van de een kun je nu eenmaal meer hebben dan van de ander omdat je weet hoe de persoon in elkaar zit.

Ontwikkeling door yoga

Het is niet zo dat de mate van ontwikkeling van de persoon ervoor zorgt dat deze de juiste toon aanslaat maar wel het respect naar de ander, dat is van groot belang. Iemand van het paard stoten is makkelijker dan iemand er op zetten, is het gezegde. Respect hebben voor elkaar is van een hele grote waarde, het schept een band. Empathie, het inlevingsvermogen in elkaar, daarnaast sociaal, menselijk met elkaar omgaan en vooral geen stempel drukken op de medemens. Ieder mens is uniek toch is investeren in jezelf, het aanleren van een goede communicatietechniek van groot belang. Synoniemen van uniek zijn prachtig en bijzonder maar waar goede omgangsvormen niet in de eigen communicatie zijn gewaarborgd, zal contact met anderen stroef verlopen.

Schuilen

Nu is het makkelijk om te schuilen achter een medium als Facebook, mail, app’s, sms, enzovoort. Oren dicht en kijken naar een scherm en vervolgens intikken wat in je opkomt en versturen. Het zicht op de spontane reactie van de ontvanger ontbreekt, het is als het ware eenrichtingsverkeer. Het is contact hebben op een simpele manier, het is afsluiten van en geen contact hebben met de omgeving. Het is van deze tijd maar met sociaal en met empathie bezig zijn met de medemens, heeft deze manier van communiceren niet veel te maken. Yoga betekent verbinding, met het hogere maar ook met de medemens. Gelukkig heeft het merendeel van de bevolking de juiste omgangsvormen en communicatie vaardigheden en die zijn een genot om te ontmoeten.

Op zoek naar de juiste yogamat, meditatiekussen en accessoires? lees meer…

Blog tekst: Gea Klein-Hamming